Norman Rockwell: Crestwood Train Station

torsdag 24 juli 2008

Medborgare eller kunder?

Rubriken till denna första bloggpost är det initiala perspektivval som varje beslut i offentlig verksamhet måste förhålla sig till: bör den offentliga sektorns uppdragsgivare och brukare betraktas som medborgare eller som kunder? Bloggens förhållningssätt i detta första perspektivval är att svaret alltid måste vara medborgare - det är genom att verka i allmänhetens intresse som offentlig verksamhet är en unik resurs - väsenskild från privat.

Varför detta är ett så grundläggande perspektivval får jag återkomma till framöver, men härmed är utsiktsvinkeln anslagen och diskussionen kan börja.

Jag bestämde mig för att skriva den här bloggen för att få tillfälle att i samlad form resonera kring det offentliga informationsuppdraget och offentlig informationstillgänglighet, grunden för en fungerande och levande demokrati.

Jag som bloggar här arbetar för tillfället med en byggsten i det kommunala informationsuppdraget i Göteborgs stad kopplat till webbutveckling och tillgängliggörande av information. Mer om det arbetet i senare poster.

Några av de frågor som kommer behandlas:

 • En gång i tiden var den svenska offentlighetsprincipen modern och unik i sin öppenhet - idag är kommunal information i praktiken allt oftare otillgänglig så länge den inte finns på nätet. Hur förvaltar och vidareutvecklar vi offentlighetsprincipens arv i det tjugoförsta århundradet? Hur gör vi offentlighetsprincipen relevant igen?

 • Vem äger de informationsmängder en kommun bygger upp? Hur bör de kunna vidareutnyttjas? För vilka syften, till vilket pris? Vilka är våra uppdragsgivare?

 • Hur blir vi bättre på att göra medborgarna delaktiga och engagerade, skapa plattformar och bjuda in till deltagande i allt från samhällsplanering till verksamhetsutveckling? På vems villkor sker deltagandet?

 • Hur kan dagens och morgondagens informationsteknologi användas för att utveckla kontakten mellan myndigheter och medborgare? Hur kan vi ligga i utvecklingens famkant? Kan vi driva utvecklingen själva?

 • Hur utvecklar vi attraktiva och tillgängliga kommunala webbplatser till nytta för medborgarna och till stöd för demokratin?

 • Hur förvaltas legitimitet och förtroende för offentliga tjänster i en tid då kraven ökar på en snabb och effektiv service, och då gamla föreställningar om informationstillgänglighet möter nya tekniska förutsättingar och förväntningar?

 • Hur bevarar vi stödet för offentlig verksamhet från alla skattebetalare - inte bara - viktigt nog - våra flitigaste brukare?

  Alla åsikter som uttrycks i bloggen är givetvis enbart mina egna och representerar inte Göteborgs stad.

  Etiketter:

 • 0 kommentarer:

  Skicka en kommentar

  Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

  << Startsida