Norman Rockwell: Crestwood Train Station

torsdag 24 juli 2008

Har du en bättre idé?

Den offentliga sektorn i allmänhet sitter på tonvis av ackumulerad information – geografisk data, inspektionsrapporter, kontaktregister, statistik och mycket mer – som genererar som störst samhällsnytta när den sprids och kommer till användning. Detta är många överens om. Ändå kan det vara ett problem för den som förvaltar informationen att på egen hand få syn på alla potentiella användningsområden. Därför ligger idag mycket information om inte inlåst så i alla fall inproduktiv. Det behöver inte bero på ointresse eller en avig inställning till att släppa loss informationen utan kan snarare hänföras till det klassiska dilemmat: slutanvändaren har större inblick i en produkts tillkortakommanden och kvalitéer än vad designern själv har. I överförd mening: det är inte nödvändigtvis de förvaltningar som förvaltar en viss information som själva vet bäst vad den skulle kunna användas till. De verkligt goda idéerna finns utanför organisationens väggar: hos allmänheten.

Att förstå och acceptera detta kan vara en utmaning. Det kräver att man lägger prestige och invanda synsätt åt sidan. I storbritannien, med sina många spännande och banbrytande tillgänglighetsprojekt (med organisationen MySociety som kreativ drivmotor bakom mycket , bl a PlanningAlerts, FixMyStreet, TheyWorkForYou, WhatDoTheyKnow mm) inrättade minister Tom Watson vid brittiska motsvarigheten till regeringskansliet tidigare i år "The Power of Information Task Force" ("helping government become more open, transparent and effective through better use of published information.") som nyligen utlyste tävlingen Show Us a Better Way för att få in förslag på hur myndigheters information skulle kunna omsättas i större allmän nytta. Allt under devisen "Public data is your data". Vilket ju är helt sant – och viktigt att påminna om. Arrangörerna skriver:
"Ever been frustrated that you can't find out something that ought to be easy to find? Ever been baffled by league tables or 'performance indicators'? Do you think that better use of public information could improve health, education, justice or society at large? The UK Government wants to hear your ideas for new products that could improve the way public information is communicated."

Just nu – på bara några veckor - har man fått in över 200 förslag som alla är upplagda på webben. Många verkligt innovativa, jag tänkte återkomma till en del av dom framöver för de har definitivt bäring även på svenska förhållanden (vi är ju också människor). En gemensam nämnare i många förslag är att de är tekniskt sett löjligt enkla att realisera, mycket - som skulle genererar stor nytta - kunde lösas med mashups på en enda kväll.

Slående är också hur demokrati och medborgardeltagande kan utvecklas genom vad vi kan kalla för verktygstillverkning. Vid sidan av det institutionella ramverk som utgör fundamentet för demokrati så är det de verktyg som praktiskt möjliggör åtkomst, insyn och påverkan i beslutsprocesser som gör demokratin levande och verklig. Många av förslagen i Show Us a Better Way, liksom MySocietys befintliga webbplatser är just verktyg; gränssnitt, mashups, ingångar, vägvisare... de är möjliggörare byggda på vågen av web2.0-teknologi - och svårare än så behöver det inte vara att vitalisera folkligt deltagande i beslutsfattande.

Det som behövs är vilja och mod från myndigheternas sida. Återstår att se om det finns, men redan tävlingsinitiativet utgör ett stimulerande exempel på hur offentlig sektor och myndigheter kan hantera utmaningarna och möta allmänhetens berättigade krav på tillgång till information. Samtidigt illustrerar den brittiska framsyntheten hur långt Sverige har halkat efter på området idag. Den e-demokrati som är så levande där är praktiskt outforskad här, med några få undantag.

Etiketter: , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida