Norman Rockwell: Crestwood Train Station

måndag 23 februari 2009

Kodmakt

Anders Rydell hade en läsvärd popularisering i Arena #8/08 av vilken betydelse koden har för vad som är möjligt att göra och inte göra i ett virtuellt rum. Ytterst grundar sig all kod på underliggande värderingar som kan vara mer eller mindre öppet redovisade och mer eller mindre otillgängliga för påverkan från brukarna:
"Code is law slog Harvadprofessorn i juridik Lawrence Lessig fast i sin uppmärksammade bok Code and Other Laws of Cyberspace från 2000. I boken gör Lessig en symbolisk jämförelse mellan West Coast Code (programmering i Silicon Valley) och East Coast Code (lagstiftning i Washington) och menar att det i grund och botten är samma sak. Det Lessig säger är att även datakod är lag. Den som har makten att skriva koden, har makten att forma världen [...] I Synnerlighet i spel är koden ett instrument för social kontroll. Spel är byggda av kod och därför är de alltid politiska, medvetet eller omedvetet. I koden finns alltid stiftarens värderingar.

- Hur utvecklar man en virtuell värld? Jo, man är tvungen att bestämma vilka regler denna värld ska innehålla. Men inte bara "fysiska" lagar, utan även hur människor ska kunna interagera med varandra och med världen. Ska det vara möjligt att stjäla? Ska det finnas religion? Hur ska kroppar se ut? Ska det finnas olika raser? Ska det finnas brott? Inget är givet, allt är konstruerat, säger Peter Zackariasson som är doktor på Gothenburg Research Institute och under flera år studerat mmorpg:s och virtuella världar."
Även om artikeln fokuserarpå MMPORG:s - med en del roliga nedslag i demokratistrider inom WoW, SL och andra i sverige mindre kända onlinevärldar, så gäller i grunden en likartad situation för alla system som upprättar ett interkationsgränssnitt: den som skriver koden upprättar en tvingade lagstiftning. Kod är makt. Så hur arbetar det offentliga Sverige för att öka medborgarinflytandet över kodbasen? Och hur förhåller vi oss som samhälle till att en allt större del av vårt sociala liv och offentliga samtal flyttar in i rum - t ex Facebook - där yttrandefriheten ytterst är villkorad av den som äger koden och förvaltar systemet. Riskanalysen kring den utvecklingen är dessvärre obefintlig.

Etiketter: ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida