Norman Rockwell: Crestwood Train Station

tisdag 10 februari 2009

Rörelseenergi

Lite apropå det här. Fredrik Wass citerar Paul Saffo, professor på Stanford University i Palo Alto som beskriver webbrevolutionen som en omvandling av ”information till media”, där media är det som uppstår då information som förr var avsedd att användas av den enskilde görs tillgänglig eller ”broadcastas” på webben:
”Som exempel beskriver han skillnaden mellan det som förr var information och det som nu blivit media. Idag laddar unga män mellan tjugo coh trettio upp bilder på nätet som visar hur deras hjärtslag sett ut under den senaste joggingturen. Genom en pulsklocka och ett band runt bröstkorgen samlas informationen in. [...] Och graferna i sig kan ha fler betydelser än att bara mäta löparprestationer. "You use it to get a date" säger Paul Saffo och syftar på att pulsgrafen kan visa att du är en hälsosam och frisk människa som inte använder droger.”
Inget revolutionerande nytt under solen i den beskrivningen, men bilden av hur informationen strömmar satte en tanke i huvudet på mig:

Om vi föreställer oss världens alla bibliotek, böcker och databaser som reservoarer av information, ungefär som vattenmagasinen ovanför de svenska älvarnas kraftverksanläggningar, så är webben i samma bild den strömfåra som möjliggör att informationens lägesenergi övergår i rörelseenergi. Webben sätter den tidigare stillastående informationen i rörelse och möjliggör därigenom att vi utvinner (intellektuell och kreativ) energi ur de informationsmagasin som fyllts av eoners bläckdroppar.

Fortsätter vi samma analogi så kan vi förstå Webb2.0 som de moderna turbiner som ersätter de gamla kvarnhjulen (typ, webb1.0, informationen bunden till enskilda webbsidor) och därigenom möjliggör att vi omvandlar rörelseenergin i den strömmande informationen inte bara till mekaniskt arbete på platsen utan till elektricitet som kan transporteras över långa avstånd (xml/rss-flöden) – och därigenom förändra samhället i grunden.

Historiska förändringar har ägt rum då en resurs har frigjorts från sin plats/typ-bundenhet och gjorts generisk/omvandlingsbar. Det kan ske genom introducerandet av ett nytt koncept, som pengar, som gjorde det möjligt att översätta arbete i enheter som kunde användas till att köpa vilken annan typ av arbete som helst, var som helst och när som helst. Det kan också ske genom introducerandet av nya teknologier, som, redan nämnd, elektriciteten, som gjorde det möjligt att föra över energi från en kraftkälla till en brukare någon helt annanstans.

Då webbens information successivt lösgörs från kontexter och - i den semantiska webbens nästa steg - blir generiskt och universellt tillgänglig för överföring och transformation, faller vår tids revolution ut i sin fulla omfattning.

Bilden i toppen: Statens kraftverk vid Lilla Edet i Göta älv. Arkitekt till ställverksbyggnaden var Erik Hahr. [Härifrån] [Uppdatering: Intressant intervju med Paul Saffo]

Etiketter: , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida