Norman Rockwell: Crestwood Train Station

lördag 7 februari 2009

Goverati - den amerikanska demokratins vitalisering

Vid vissa ögonblick i historien sammanfaller lyckliga omständigheter på ett sådant vis att märkliga och fantastiska saker kan ske. Just som det amerikanska folket valt en president med karisma och drivkraft nog att bryta det samband mellan pengar och politiskt inflytande som perverat den amerikanska demokratin i så många år, har den tekniska utvecklingen skapat just de verktyg som kan möjliggöra att politiken och den offentliga förvaltningen återförs till folket.

Jag trodde nog aldrig jag skulle få anledning att skriva något liknande – men vi kommer många gånger framöver få skäl att titta på hur de gör i USA för att finna förebilder som visar hur den urholkade demokratin kan vitaliseras och återuppbyggas.

Mark Drapeau skriver här om framväxten av en grupp inflytelserika politiska tjänstemän, lobbyister, journalister och offentliganställda som förenas av en gemensam vilja och förmåga att realisera den transparenta, kollaborativa och deltagande statsförvaltning Obamaadministrationen skissade i sitt första memorandum. Han kallar dem för Goverati:
“What is the goverati? It is made up of people with first-hand knowledge of how the government operates, who understand how to use social software to accomplish a variety of government missions, and who want to use that knowledge for the benefit of all.”
Det är personer som Joe Trippi, Craig Newmark och Tim O'Reilly, med vittförgrenade nätverk och en aktiv roll i framväxten av dagens Internet, men också många fler än dem, det är en massrörelse av engagerade på alla nivåer.

Nu är förvisso, som Mark Drapeau konstaterar, statsförvaltning en maskin som kan vara synnerligen komplicerad att bygga om. Där finns inbyggda intressesfärer och så-här-gör-man-bara-traditioner (som överallt!), men på sin sida har Goverati - vid sidan av den nye presidentens uttalade stöd - en ny sorts vapen: de sociala medierna.
“To change government, you must be persistent, have a hook, and know when and how to leverage connections and power to "muscle" change. And there are usually competing factions, outside interests, political seasons, etc.; it's a very delicate business. But interestingly, just as the goverati is fighting for a more transparent, participatory, and collaborative government, it is also leveraging the social tools it loves so much to become a body more powerful than the sum of its parts.” [min kursivering]
Mark Drapeau nämner som ett exempel GovLoop, ett socialt nätverket för offentliganställda som byggdes på Nings nätverksplattform på fritiden av Steve Ressler. Nätverket har på några månader fått över 5000 medlemmar (jag är en av dom) och rymmer en blomstrade diskussion om Gov2.0. Via bloggar, diskussionsforum och grupper på GovLoop samlar sig Goveratis stormtrupper.

Kanske är förhoppningarna överdrivna. Men det finns en ny stämning i luften och det är nya verktyg som används. Och kanske bevittnar vi rentav inte bara framväxten av en gemensam agenda bland engagerade företrädare för öppenhet utan också en revitalisering av amerikansk statsförvaltning. Rätade ryggar bland tjänstemän och offentliganställda som tillbringat decennier instängda i klaustrofobiska budgetramar och under ett förvirrat ledarskap.

Vi behöver en motsvarande vitalisering i Sverige. Offentliga sektorn är åldrad, har generellt sett lågt självförtroende och det finns alltför många chefer och politiker som tror att det gäller att antingen emulera den privata sektorn eller outsourca så mycket som möjligt av verksamheten. Det råder en stor förvirring om vårt uppdrag, våra uppdragsgivare, och om den lagstiftning som reglerar vår verksamhet. Vi behöver återuppväcka offentlighetsprincipen från pappersarkivens pseudotransparens, erövra webbplatserna och ställa dem i kommunmedlemmarnas tjänst, odla samma ideal av transparens, deltagande och samarbete som man åter talar om i USA.

Btw: Vem blir först med att socialt nätverk mostvarande GovLoop för svenska offentligaanställda?

Etiketter: , , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida