Norman Rockwell: Crestwood Train Station

fredag 6 februari 2009

Öppen GIS

Kartografi från Mapnik.

Marco Fioretti på Linux.com rapporterar om offentliga förvaltningar och myndigheter i USA och Italien som öppnar sina geografiska informationssystem mot medborgarna över webben. Bland annat låter Minnesota Department of Natural Resources invånare som önskar tillstånd att elda sly markera exakt plats i en karta för eldningen.

Låter väl inte så oerhört imponerande, men det är bara ett av många exempel på hur dubbelriktade GIS-verktyg kan vara till nytta för både medborgare och myndigheter. Marco Fioretti skriver:
"None of these applications was invented just to impress taxpayers. They either solve well-defined, concrete problems or replace non-digital versions of procedures and services already adopted in public administrations"
Det saknas verkligen inte verksamhetsincitament för att ge medborgare möjlighet att kommunicera detaljerad geografisk information in till kommunala verksamhetssystem. Och det är väl så dubbelriktad öppen GIS bäst motiveras för budgetansvariga: det skapar rationaliseringsmöjligheter och effektivitserar inhämtning av specifik information till kommunala förvaltningar. Det är en rationaliserande investering.

Men bortom det skapar det också nya möjligheter för vad de i den Italienska provinsen Arezzo, som gått ett steg längre, kallar för: "participative planning" - "deltagandeplanering". En utveckling som är nödvändig för att ta den framväxande geowebben in i den sfär där de nya tekniska möjligheterna också kan få verklig påverkan på samhällsplaneringen och öppna upp tidigare slutna kommunala avdelningar. Marco Fioretti igen (min kursivering):
"The success of initiatives like OpenStreetMap or the availability of Yahoo! and Google Maps APIs may make you think that people may create services like these and many more all by themselves, without getting any bureaucrat involved. However, in order to benefit the most from digital maps and other spatial data, citizens need such data to be officially inserted in, and completely integrated with, the maps and databases public administrations use to plan roads, zoning, and everything else."
Det är för övrigt idag fullt möjligt att bygga ett fullständigt och toppkompetent GIS-system från backend till frontend med OpenSource-produkter. En typisk dataförsörjningskedja kan då se ut såhär:

(Spatial) Databas: Postgis / MySQL
Kartserver: Geoserver / MapServer
Webbklient: OpenLayers / Mapnik

Öppen källkod för öppna kommuner. Yep. That is the future.

Etiketter: , , , ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

<< Startsida